www.rog-joma.hr
buy.garmin.com
objavio:
18. Svibnja 2020.

Biciklisti žive kvalitetnije!

Biciklisti žive kvalitetnije!

Saznajte zašto i kako vožnja biciklom pozitivno utječe na kvalitetu vašeg života!

Pitanje čimbenika osobne kvalitete života vrlo je aktualan u zadnjem desetljeću kako na području psihologije,  tako i na području filozofije, socijalnih znanosti, kliničke medicine i zdravstvene zaštite kroničnih bolesnika, javnog zdravstva ali i otvorene populacije.

Danas postoji niz teorija i definicija kvalitete života te upitnika za njezino određivanje. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) definira kvalitetu života kao pojedinčevu percepciju pozicije u specifičnom kulturološkom, društvenom te okolišnom kontekstu. Prema članovima International Well Being Group kvaliteta života je multi dimenzionalan pojam kojeg čine: životni standard, zdravlje, produktivnost, mogućnost ostvarivanja bliskih kontakata, sigurnost, pripadanje zajednici te osjećaj sigurnosti u budućnosti, pri čemu njeno narušavanje može dovesti i do negativnog utjecaja na zdravlje pojedinca.

U vrijeme recesije postoje realne mogućnosti da kvaliteta života ljudi bude narušena, a samim time i ugroženo njihovo zdravlje. U takvim okolnostima sve važniju ulogu ima javno zdravstvena aktivnost. Osnovna misija javnog zdravstva je omogućiti stanovništvu uvjete da budu zdravi te im dati znanstveno utemeljene preporuke kako unaprijediti kvalitetu života i zdravlje. S obzirom na višegodišnje iskustvo u korištenju bicikla i subjektivnog osjećaja nakon njegovog korištenja, grupa autora (Lovretić, Vuletić, Benjak) odlučila je provesti studiju s hipotezom da redovito korištenje bicikla pozitivno utječe na kvalitetu života.

Biciklisti žive kvalitetnije! slika 1

Cilj studije je bio komparirati samo procijenjenu kvalitetu života između neaktivnih osoba i osoba koje voze bicikl tri i više puta tjedno te na taj način utvrditi povezanost između ovog tipa tjelesne aktivnosti i osobne dobrobiti i kvalitete života. U istraživanje je bilo uključeno 108 osoba koje su se koristile biciklom tri ili više puta tjedno dulje od pola sata dnevno radi transporta ili rekreacije te 100 osoba, u okviru kontrolne grupe, koje su manje tjelesno aktivne od tri puta tjedno ili nisu uopće tjelesno aktivne. U istraživanju je korišten upitnik „Personal wellbeing index“ autora Roberta A. Cummins-a i International Well-being Group.

Metodološka utemeljenost koja je pratila razvoj PWI-a uz dobre metrijske karakteristike indeksa te njegova pozitivna internacionalna reputacija razlog su usavršavanja navedenog indeksa u ovo istraživanje. Istraživanje je provedeno u suradnji s udrugom civilnog društva „Zelena akcija“, Hrvatskim biciklističkim savezom, biciklističkim klubom „Barkan Otočac“, liječnicima obiteljske medicine te čitateljima magazina Biker.

Biciklisti žive kvalitetnije! slika 2

Rezultati istraživanja ukazuju da je grupa biciklista pokazala višu kvalitetu života od kontrolne grupe neaktivnih osoba u ukupnom osobnom indeksu dobrobiti (PWI) kao i u domeni "zdravlje". Statistički značajna razlika između grupa zabilježena je i u promjeni zdravlja budući da je 16,7% biciklista izjavilo da im je zdravlje puno bolje nego prije godinu dana, dok je isto izjavilo samo 2% neaktivnih ispitanika. Razlika je uočena i u pogoršanju zdravlja u odnosu na godinu dana prije jer je 30% neaktivnih ispitanika izjavilo da im se zdravlje pogoršalo, dok je isto primijetilo samo 8% biciklista. Nitko u skupini biciklista nije smatrao da im se zdravlje drastično pogoršalo, dok je 4% neaktivnih ispitanika smatralo tu tvrdnju točnom.

Rezultati sugeriraju da bi vožnja biciklom mogla biti sadržaj tjelesne aktivnosti koji ima pozitivnu korelaciju sa zadovoljstvom života.

Rezultati istraživanja u cijelosti su objavljeni u časopisu Kinesiology i dostupni su na stranicama http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153739.

Koristimo priliku zahvaliti se svim sudionicima u istraživanju kao i svima koji su ovo istraživanje podržali i pružili mogućnost da se na znanstveno utemeljen način promoviraju pozitivni učinci redovitog korištenja bicikla na zdravlje i kvalitetu života.

 

 

Na vrh